Driver du virksomhed i produktions-, handels- el. bygge-branchen?
Lad os varetage dine transportopgaver

VELKOMMEN  til INTERLOGIS’ hjemmeside.

Interlogis agerer b?de som logistikoperat?r og transport- og speditionsfirma. Vi er en virk-somhed i rivende udvikling, som leverer totall?sninger inden for logistik. N?gleomr?det af vores aktiviteter er tilrettel?ggelse af vejtransport i Polen og i Den Europ?iske Union.

Hvorfor INTERLOGIS?

Det, der adskiller os fra de andre firmaer, er den effektive kommunikation med vores kunder og handlingsparathed ? vi st?r til din r?dighed 24 timer i d?gnet, 7 dage om ugen. V?lger du Interlogis kan du v?re sikker p?, at vi finder en l?sning til dig, uanset forholdene. Vores konkurrence?dygtige tilbud kombineret med vores personales viden og erfaring kan allerede i dag v?re din konkurrencem?ssige fordel.

Hurtig reaktion og pr?cis den st?tte, du har brug for

Vi er et af de f? europ?iske firmaer, der besk?ftiger sig med tilrettel?ggelse af us?dvanlige transporter ad hoc. Har leveringstiden en stor betydning for netop din forretning, og indeb?rer driftsstop ?konomiske tab, er vi det klare valg. I samarbejde med os kan du allerede i dag reducere el. helt eliminere omkostninger i forbindelse med driftssvigt, som ? som bekendt ? er n?sten ikke til at undg?.

Vores kunder

Vi samarbejder b?de med sm? virksomheder og markedets giganter. Nogle af vores kunder s?tter en stor pris p? os pga. vores attitude, de andre pga. vores professionalisme og den st?tte, vi yder. Er du fortsat i tvivl, l?s udtalelser, som vores forretningspartnere har skrevet om os. Udtalelserne er den mest trov?rdige oplysningskilde, som giver dig mulighed for at danne sig et overblik over, hvordan vi varetager de p?tagne opgaver.

Luftfartsbranchen

Vi er markedets klare leder for s? vidt ang?r tilrettel?ggelse af us?dvanlige ekspres-trans-porter. Vi servicerer b?de luftfartsselskaber og firmaer fra MRA-branchen samt producenter af dele og underenheder til flyindustrien. Du kan l?se mere om vores tilbud for luftfartsbranchen ved at klikke den relevante fane.

HURTIG KONTAKT

Back to top