Tilbud

Tilbud

I ?jeblikket er vejtransport hoved- og n?gleomr?det af vores aktivitet. Til udf?relse af trans-porter bruger vi vores egen fl?de samt omhyggeligt udvalgte, renommerede fragtm?nd og omladningstermi?naler.

Transport- og speditionsservicer:


Logistikservicer:


 • FTL vejtransport med k?ret?jer m. lastekapacitet fra 1,5 til 24 tons

 • Transport af volumengods i biler m. volumen p? 100-120m?

 • Stykgodstransport

 • Transport af tilslagsmateriale og bulk produkter

 • Transport af luftfragt forsendelser fra Europas st?rste lufthavne

 • Transport af farligt gods (ADR)

 • International relocations

 • Oplagring

 • Omladning

 • Emballering

 • Lagerforvaltning

 • Supply chain management (forsyningsk?deledelse)

 • Cross-docking

 • Internationale flytninger

Back to top